ViewsBlogspot Archive

Displaying 1 - 20 of 20

System (holding) SKOK w końcu prześwietlony

W dniu 21 października 2014 r. KNF na swojej stronie ogłosiła „Informację w sprawie powiązań kapitałowych i personalnych w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych”. Po dwóch latach od objęcia nadzoru nad kasami (ustawa o skok z 2009 r. weszła w życie w dniu 27.10.2012) KNF w końcu ustaliła rzeczywisty kształt systemu SKOK, tj.

view

Prezentacja pt. "Prawo a rozwój elektronicznych środków płatniczych w XXI wieku"

W dniach 29 - 31 maja 2014 odbył się w Międzyzdrojach Zjazd Katedr Prawa Finansowego oraz Katedr Prawa Podatkowego wraz z konferencją naukową pt. „XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość”. Pierwszy raz w historii Zjazdów Katedr Prawa Finansowego został wydzielony i z sukcesem przeprowadzony osobny panel poświęcony prawu rynku finansowego.  Podczas tego panelu wygłosiłem referat pt. "Prawo a rozwój elektronicznych środków płatniczych w XXI wieku".

view

Warsztaty "Rozwój rynku usług płatniczych - nowe obowiązki, wyzwania i możliwości"

Zapraszam na warsztaty pt. "Rozwój rynku usług płatniczych - nowe obowiązki, wyzwania i możliwości", które odbędą się w dniach 14 – 15 maja 2014 r. w Radisson Blu Sobiesko Hotel, p. Artura Zawiszy 1 Warszawa. Temat mojego wystąpienia to „Pieniądz elektroniczny po pełnej implementacji w Polsce dyrektywy 2009/110”.

view