Czerwiec 2020

Kwestia ważności umowy o pośrednictwo w poszukiwaniu nabywców instrumentów finansowych w sytuacji braku zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej

W czerwcowym numerze Monitora Prawa Bankowego został opublikowany mój artykuł pt. „Kwestia ważności umowy o pośrednictwo w poszukiwaniu nabywców instrumentów finansowych w sytuacji braku zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej”. Artykuł ten dotyczy ważności (w rozumieniu art. 58 § 1 i 2 k.c.) umów o pośrednictwo w poszukiwaniu nabywców instrumentów finansowych.

view