Czerwiec 2014

Prezentacja pt. "Prawo a rozwój elektronicznych środków płatniczych w XXI wieku"

W dniach 29 - 31 maja 2014 odbył się w Międzyzdrojach Zjazd Katedr Prawa Finansowego oraz Katedr Prawa Podatkowego wraz z konferencją naukową pt. „XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość”. Pierwszy raz w historii Zjazdów Katedr Prawa Finansowego został wydzielony i z sukcesem przeprowadzony osobny panel poświęcony prawu rynku finansowego.  Podczas tego panelu wygłosiłem referat pt. "Prawo a rozwój elektronicznych środków płatniczych w XXI wieku".

view