ViewsBlogspot Archive

Displaying 1 - 29 of 29

Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych 2012

Zapraszam na organizowany przez  Instytut Allerhanda Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych 2012, który odbędzie się w Warszawie, 11 października 2012. Będę w tym Kongresie uczestniczył jako prelegent (w sesji dyskusyjnej „Shadow banking i inne nowe obszary regulacyjne”).

view

Prezydent RP podpisał ustawę o skok z 2009 r. !!!

Śpieszę poinformować, że Prezydent RP w dniu 11 lipca 2012 r. podpisał ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych ! (zob. strona Prezydenta RP). Nowa ustawa o skok z 2009 r. wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 24 ust. 5, który wchodzi w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia, art. 24 ust.

view

Nowy podatek od wydobycia miedzi i srebra, KGHM i ... Konstytucja

Dzisiaj na stronie internetowej Prezydenta RP pojawiła się informacja, że 27 marca Prezydent podpisał ustawę z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (dalej u.w.n.k.), czyli od wydobycia miedzi i srebra. Ustawa ta wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

view