ViewsBlogspot Archive

Displaying 1 - 17 of 17

Pojęcie kryptoaktywa i rodzaje kryptoaktywów w rozporządzeniu MiCA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 oraz dyrektyw 2013/36/UE i (UE) 2019/1937 (OJ L 150 z 9.06.2023 r.; dalej rozporządzenie MiCA) wejdzie w życie 29 czerwca 2023 r. i będzie stosowane od dnia 30 grudnia 2024 r., z pewnymi jednakże wyjątkami wynikającymi z art. 149 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

view

Stosowanie rozporządzenia MiCA do DAO

Wszystko wskazuje na to, że wersja projektu rozporządzenia MiCA z kwietnia 2023 r. (tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków kryptoaktywów i zmieniającego dyrektywę (UE) 2019/1937  - (COM(2020)0593)) będzie zawierać już ostateczną treść tego rozporządzenia, ponieważ proces legislacyjny w dniu 31.05.20223 r.

view

Słów kilka o regulaminie Binance Poland sp. z o.o.

Nie jest celem tego wpisu analizowanie wszystkich nieprawidłowości regulaminu Binance Poland sp. z o.o. nazywanego Warunkami Korzystania (https://www.binance.com/pl/terms (w brzmieniu na dzień 11 stycznia 2023 r.; dalej: Regulamin lub „Warunki Korzystania”) - zabrałoby to stanowczo zbyt wiele miejsca…

Skupię się tylko na wybranych kwestiach.

view

Nowy komentarz do ustawy Prawo bankowe

W systemie Legalis jest już dostępny nowy komentarz do ustawy Prawo bankowe: Prawo bankowe. Komentarz, K. Osajda (red. serii), J. Dybiński (red. tomu), wyd. 1, Warszawa 2023 (wersja on-line)

view