Zaproszenie na konferencję "Finanse publiczne i prawo finansowe wobec wyzwań kryzysu gospodarczego"

Poniżej zamieszczam ogłoszenie ze strony Wydziału, które dotyczy  konferencji organizowanej przez Katedrę Prawa Finansowego :

"Katedra Prawa Finansowego  Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii UWr. ma zaszczyt zaprosić

na Międzynarodową Konferencję Panelową po tytułem:

Finanse publiczne i prawo finansowe wobec wyzwań kryzysu gospodarczego

Rok 2008 stał się początkiem wielkiego kryzysu gospodarczego, a przybierając wielowymiarowy charakter, obnażył wiele niedoskonałości w regulacjach publicznoprawnych. Przez swój globalny charakter stworzył płaszczyznę do rozważań nieograniczających się do problemów pojedynczych państw. Mija właśnie 5 lat od wspomnianej daty, jest to wystarczający upływ czasu by poddać ocenie regulacje prawne, które miały niwelować skutki kryzysu oraz mają w przyszłości zapobiegać podobnym sytuacjom. Celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany poglądów i doświadczeń osób zajmujących się  od strony naukowej i praktycznej zagadnieniami  finansów publicznych i prawa finansowego. Wierzymy, że stanie się miejscem dyskusji i refleksji, które zaowocują nie tylko wydaniem publikacji naukowej, lecz również staną się inspiracją dla organów władzy. Konwencja konferencji odpowiadać ma tradycyjnemu podziałowi prawa finansowego i oprócz tematyki natury ogólnej, ma pozwolić uczestnikom na udział w odpowiednich przedmiotowych  panelach:   Panel  I Dochody publiczne Panel II Racjonalizacja wydatków publicznych Panel  III Rynki finansowe Panel  IV Prawo budżetowe państwa i samorządu terytorialnego. Dług publiczny Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pracowników naukowych, doktorantów i studentów oraz wszystkie osoby zainteresowane wskazaną tematyką.   Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 października 2013 r. w Budynku D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 25 czerwca 2013 r. na nr fax. (71) 3752349 lub pocztą na adres Katedry Prawa Finansowego, z dopiskiem: Konferencja KPF WPAE."