Warsztaty "Uregulowania prawne w IT"

Branża IT stale się rozwija, przyczyniając się do częstych zmian w regulacjach prawnych. Wielu modyfikacjom ulegają sposoby zawierania umów, których głównym celem jest zabezpieczenie interesów obu stron. Zapraszam do udziału w warsztacie ,,Uregulowania prawne w IT”, w trakcie którego  Eksperci mmcpolska omówią orzecznictwa sądów i stanowiska instytucji Unii Europejskiej, będące podstawowym krokiem na drodze interpretacji przepisów. Spotkanie jest odpowiedzią na potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu kształtowania kontraktów, definiowania prawidłowego wykonywania umów, bezpieczeństwa danych osobowych oraz podejmowania działań zapobiegającym błędom. W trakcie warsztatu Uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia umiejętności krytycznej analizy stosowanych rozwiązań w świetle bieżących zmian w polskim prawie, co pozwoli na uzyskanie pełnego poglądu na regulacje, których należy przestrzegać w branży IT. Warsztat odbędzie się 5-6 grudnia 2016r. w Hotelu Westin w Warszawie. Szczegóły programu >>   11-23-prawo-w-it-w_0706-1200x628   Główne zagadnienia: • Rozwiązywanie sporów wynikających z umów   IT • Umowy obowiązujące w branży IT • Kod źródłowy utworu • Należyte wykonanie umowy – skuteczne zabezpieczenia • Konsekwencje naruszenia praw autorskich do programów komputerowych i ich dokumentacji • Charakterystyka kontraktów IT: poufność i bezpieczeństwo Prowadzący: • Marek Gajek - Gajek i Wspólnicy, Adwokaci i Radcowie Prawni • Xawery Konarski - Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy • Ewa Kurowska-Tober - Kancelaria DLA Piper • Justyna Wilczyńska-Baraniak - Kancelaria DLA Piper • Mateusz Zreda - Kancelaria Destrier Kontakt: Dominika Sapielak Starszy Kierownik Projektu T: 22 379 29 23 E-mail: d.sapielak@mmcpolska.pl