Technologia rozproszonego rejestru (DLT) na rynku finansowym z uwzględnieniem wybranych zagadnień prawnych

W czerwcowym numerze Monitora Prawa Bankowego (nr 6 z 2021 r.) zostanie opublikowany mój artykuł pt. „Technologia rozproszonego rejestru (DLT) na rynku finansowym z uwzględnieniem wybranych zagadnień prawnych”.  Zostaną w nim zakreślone wybrane obszary funkcjonowania tej technologii w ramach rynku finansowego oraz podjęte niektóre kwestie prawne z nią związane. Artykuł stanowi wprowadzenie do problematyki alternatywnych systemów płatności opartych na technologii blockchain, działalności w zakresie walut wirtualnych, tokenizacji czy wykorzystania technologii rozproszonego rejestru przez instytucje finansowe. Działalność w zakresie walut wirtualnych jest nową działalnością regulowaną, wprowadzoną do polskiego prawa ostatnią nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W artykule podjęto także temat rynków kryptoaktywów oraz reglamentacji świadczenia usług związanych z kryptoaktywami, odnosząc się przede wszystkim do projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków kryptoaktywów (COM/2020/593 final; rozporządzenie MiCA).