Komentarz do ustawy o bankach spółdzielczych

Od kilku dni w systemie Legalis jest dostępny Komentarz do ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Redaktorem serii jest prof. dr hab. Kondrad Osajda, redaktorem merytorycznym dr hab. Bogusław Lackoroński, natomiast autorami są: dr Paweł Lenio; dr Aleksandra Nadolska; dr hab. Witold Srokosz, prof. UWr; dr Paweł Szczęśniak; dr hab. Anna Zbiegień-Turzańska; dr Anne-Marie Weber. W ramach tego projektu napisałem komentarze do: art. 1 [Zakres przedmiotowy ustawy o bankach spółdzielczych], art. 2 [Określenia ustawowe], art. 10 [Obowiązek posiadania udziałów w banku spółdzielczym], art. 10a [Wypowiedzenie udziałów przez członka banku spółdzielczego], art. 10b [Zwrot wpłat na udziały w banku spółdzielczym], art. 10c [Wstrzymanie zwrotu wpłat na udziały w banku spółdzielczym], art. 10d [Niezbywalność udziałów w banku spółdzielczym], art. 10e [Odpowiednie stosowanie przepisów art. 10b i 10c ustawy o bankach spółdzielczych]. Razem z dr Pawłem Lenio napisaliśmy komentarze do art. 2a [Równowartości kwot w euro] oraz do art. 2b  [Wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość].