Jeszcze raz o art. 6 ustawy o usługach płatniczych

Dla przedsiębiorców, przede wszystkim FinTechów, podejmujących działalność na jednolitym rynku finansowym, w tym na powstającym rynku kryptoaktywów, często istotną kwestią jest takie ukształtowanie aktywności biznesowej, aby ich działalność nie została objęta zakresem dyrektywy PSD 2, a w Polsce – ustawą o usługach płatniczych. Dla takich przedsiębiorców istotne znaczenie mają wyłączenia stosowania przepisów ustawy o usługach płatniczych wskazane w art. 6 tej ustawy (który transponuje postanowienia art. 3 dyrektywy PSD 2).  O tych wyłączeniach pisałem już na blogu we wpisie pt. „Kilka słów o wyłączeniach ze stosowania ustawy o usługach płatniczych (art. 6 u.u.p.)”, gdzie wspominałem o potrzebie obszernego skomentowania art. 6 ustawy o usługach płatniczych.

Taki tekst powstał: zob. W. Srokosz, Komentarz do art. 6 ustawy o usługach płatniczych w: Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz, K. Osajda (red. serii), J. Dybiński (red. tomu), Legalis, Warszawa 2022 (wersja on-line). Komentarz ten jest dostępny od kwietnia 2022 r. w systemie Legalis. Redaktorem serii jest prof. dr hab. Kondrad Osajda, redaktorem merytorycznym dr Jacek Dybiński, natomiast autorami są: dr Mateusz Blocher; r.pr. Magdalena Bodzioch; dr Tomasz Czech; dr Zbigniew Długosz; dr Wojciech Iwański; dr Andrzej Michór, SSO; dr Michał Rams; dr hab. Witold Srokosz; dr Konrad Stolarski; Michał Synowiec.