ViewsBlogspot Archive

Displaying 1 - 115 of 115

Kwestia ważności umowy o pośrednictwo w poszukiwaniu nabywców instrumentów finansowych w sytuacji braku zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej

W czerwcowym numerze Monitora Prawa Bankowego został opublikowany mój artykuł pt. „Kwestia ważności umowy o pośrednictwo w poszukiwaniu nabywców instrumentów finansowych w sytuacji braku zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej”. Artykuł ten dotyczy ważności (w rozumieniu art. 58 § 1 i 2 k.c.) umów o pośrednictwo w poszukiwaniu nabywców instrumentów finansowych. view

Technologia blockchain - studia podyplomowe

Na SGH ruszył nowy kierunek studiów podyplomowych „Blockchain, inteligentne kontrakty oraz waluty wirtualne”. Jest mi miło o tym poinformować tym bardziej, że będę mieć tam wykłady poświęcone prawu bankowemu, ubezpieczeniowemu oraz prawu usług płatniczych.

view

Startup Bez Tajemnic: Kryptowaluty

Mobile Vikings Polska, przy wsparciu Politechniki Wrocławskiej, w ramach cyklu "Startup bez tajemnic" organizuje w dniu 20 marca 2018 r., o godz. 17.30 - 19.00, spotkanie pt. "Kryptowaluty - z podziemia prosto na Wall Street".  Na spotkaniu tym wygłoszę prelekcję pt. "Ethereum czyli alternatywa dla Bitcoina". Miejsce zdarzenia : Wrocław,  Studencka Strefa Kultury (budynek C-18) Politechniki Wrocławskiej, ul. Józefa Marii Hoene-Wrońskiego 10. Więcej zob.

view

KNF próbuje przybliżyć pojęcie Initial Coin Offerings - ICOs

Jak wiadomo, Komisja Nadzoru Finansowego wydała kilka dni temu komunikat w sprawie sprzedaży tzw. monet lub tokenów (ang. Initial Token Offerings – ITOs lub Initial Coin Offerings - ICOs). Generalnie KNF w komunikacie tym ostrzega przed gromadzenia środków z wykorzystaniem ITOs lub ICOs, a ostrzeżenie kieruje tak do nabywców tokenów/coins, jak i do tych, którzy je wydają.

view

Smart contracts - czy inteligentne kontrakty to przełom ?

Zapraszam na spotkanie "Biznesowy wymiar technologii blockchain" organizowane w dniu 7 listopada 2017 r. przez mmcpolska, podczas którego wygłoszę prelekcję pt. "Smart contracts - czy inteligentne kontrakty to przełom ?", a także będę uczestniczył w prelekcji  "Aspekty regulacyjno - prawne technologii blockchain".

view

Już jest książka "Kryptowaluty jako elektroniczne instrumenty płatnicze bez emitenta. Aspekty informatyczne, ekonomiczne i prawne"

Już jest dostępna (na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego - zob. tu) pierwsza na świecie interdyscyplinarna książka o kryptowalutach napisana wspólnie przez informatyka, ekonomistę oraz prawnika, którzy łączą pracę naukową z praktyką. Autorzy (Sebastian Bala, Tomasz Kopyściański, Witold Srokosz) zarówno odpowiadają na najbardziej podstawowe pytania dotyczące kryptowalut (np.

view

Nowe obowiązki dostawców usług płatniczych - implementacja dyrektywy PAD

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji jest już dostępny projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz o nadzorze nad rynkiem finansowym , który ma implementować postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (Payment Accounts Directive – PAD).

view

System (holding) SKOK w końcu prześwietlony

W dniu 21 października 2014 r. KNF na swojej stronie ogłosiła „Informację w sprawie powiązań kapitałowych i personalnych w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych”. Po dwóch latach od objęcia nadzoru nad kasami (ustawa o skok z 2009 r. weszła w życie w dniu 27.10.2012) KNF w końcu ustaliła rzeczywisty kształt systemu SKOK, tj.

view

Prezentacja pt. "Prawo a rozwój elektronicznych środków płatniczych w XXI wieku"

W dniach 29 - 31 maja 2014 odbył się w Międzyzdrojach Zjazd Katedr Prawa Finansowego oraz Katedr Prawa Podatkowego wraz z konferencją naukową pt. „XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość”. Pierwszy raz w historii Zjazdów Katedr Prawa Finansowego został wydzielony i z sukcesem przeprowadzony osobny panel poświęcony prawu rynku finansowego.  Podczas tego panelu wygłosiłem referat pt. "Prawo a rozwój elektronicznych środków płatniczych w XXI wieku".

view

Warsztaty "Rozwój rynku usług płatniczych - nowe obowiązki, wyzwania i możliwości"

Zapraszam na warsztaty pt. "Rozwój rynku usług płatniczych - nowe obowiązki, wyzwania i możliwości", które odbędą się w dniach 14 – 15 maja 2014 r. w Radisson Blu Sobiesko Hotel, p. Artura Zawiszy 1 Warszawa. Temat mojego wystąpienia to „Pieniądz elektroniczny po pełnej implementacji w Polsce dyrektywy 2009/110”.

view

Finreg2013

W dniach 16 - 17 października 2013 odbył się II Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych, który został zorganizowany przez Instytut Allerhanda. Oczywiście nie mogłem sobie odmówić przyjemności uczestniczenia w tym zdarzeniu :) Podczas drugiego dnia Kongresu wygłosiłem referat pt. "Sanacja spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych".

view

Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych 2012

Zapraszam na organizowany przez  Instytut Allerhanda Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych 2012, który odbędzie się w Warszawie, 11 października 2012. Będę w tym Kongresie uczestniczył jako prelegent (w sesji dyskusyjnej „Shadow banking i inne nowe obszary regulacyjne”).

view

Prezydent RP podpisał ustawę o skok z 2009 r. !!!

Śpieszę poinformować, że Prezydent RP w dniu 11 lipca 2012 r. podpisał ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych ! (zob. strona Prezydenta RP). Nowa ustawa o skok z 2009 r. wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 24 ust. 5, który wchodzi w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia, art. 24 ust.

view

Nowy podatek od wydobycia miedzi i srebra, KGHM i ... Konstytucja

Dzisiaj na stronie internetowej Prezydenta RP pojawiła się informacja, że 27 marca Prezydent podpisał ustawę z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (dalej u.w.n.k.), czyli od wydobycia miedzi i srebra. Ustawa ta wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

view